Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark och ökande tillväxt under fjärde kvartalet 2021.

Rapporten i korthet:

(Q4 2021 vs Q4 2020):

  • Nettoomsättningen ökade till 13 358 (7 263) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 84 (86) %
  • Bruttoresultat för perioden uppgick till 11 279 (5 764) KSEK med en marginal om 84 (79) %
  • EBITDA för perioden uppgick till -774 (-407) KSEK med en marginal om -6 (-6) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick  till -964 (-1 705) KSEK 
  • Nettokassan uppgick till 69 275 (2 389) KSEK

(FY 2021 vs FY 2020):

  • Nettoomsättningen ökade till 38 860 (22 299) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 74 (79) %
  • Bruttoresultat för perioden uppgick till 32 481 (18 066) KSEK med en marginal om 84 (81) %
  • EBITDA för perioden uppgick till -2 661 (1 676) KSEK med en marginal om -7 (8) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 810 (646) KSEK

Den kompletta bokslutskommunikén har nu publicerats och hittas på https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2022-02-16 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar bokslutskommunikén, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2021-q4/
 

Vd-ord från bokslutskommunikén

Vi fortsätter under det fjärde kvartalet på vår inslagna väg och levererar återigen en stark och ökande tillväxt. Siffrorna stärker vår övertygelse om att vi strategiskt tänker rätt och jämfört med Q4 föregående år ligger vi nu i linje med vårt finansiella mål om en omsättningstillväxt på 86%. Zoomar man in på tillväxten mellan det tredje och fjärde kvartalet ser man dessutom att momentumet är betydligt högre än så, och att tillväxttakten mellan dessa kvartal motsvarar en tredubbling av intäkterna extrapolerat på årsbasis. 

Även om tillväxten brukar vara stark i slutet av året känns det som att vi nu växlat upp till en ny nivå, både vad gäller efterfrågan och kapacitet. Vi upplever en väldigt stark medvind driven av flera långsiktiga makrotrender, bland annat den ökade regleringen på flera av våra nyckelmarknader. Som organisation har vi under kvartalet dessutom lyckats ta vara på de chanser som vår starka strategiska position gett oss och det är uppenbart att vi i skrivande stund har ett betydligt starkare momentum än förra året. Jag räknar därför med att tillväxten i kommande kvartal kommer att överträffa fjolårets tillväxt betydligt. 

Vi har också tur att våra kunder är lojala och i många fall utökar sitt användande av vår mjukvara över tid. Tack vare att vi behåller våra intäkter från existerande kundbas blir varje ny kund additiv och får affären att snurra snabbare utan att vi behöver börja varje period med att jaga ikapp tappade intäkter. Vi publicerar från och med detta kvartal också nyckeltalet net revenue retention som under det senaste året legat på i genomsnitt 137% och visar på just den styrkan.

Vi har ännu inte sett fullt genomslag av våra investeringar i teknik och försäljningsorganisation även om de positiva effekterna börjar synas under Q4. Kvartalet ger oss dock trygghet i att fortsätta på den inslagna vägen, och tack vare vår höga bruttomarginal kan vi fortsätta att i absoluta tal öka våra investeringar på båda dessa fronter i takt med att omsättningen stiger. Utför vi detta på rätt sätt är min förhoppning att den högre omsättningen ska möjliggöra ännu högre tillväxt som i sin tur driver upp omsättningen ytterligare och skapar en sorts ränta på ränta effekt.

Under kvartalet tillkännagav vi också förvärvet av det estniska AI-bolaget Datacorp. Jag tror personligen detta förvärv kan komma att visa sig bli en väldigt viktig milstolpe i bolagets historia. Den kompetens och teknik vi genom förvärvet fått tillgång till inom området ansiktsigenkänning är absolut världsledande och vårt gemensamma teknikledarskap kommer förhoppningsvis bli utslagsgivande på medellång och lång sikt. Att vi fortsätter att utveckla högkvalitativ mjukvara är absolut essentiellt och det är styrkan i våra produkter som möjliggör vår starka tillväxt, både nu och i framtiden. Jag förstår därför alla som är nyfikna på att se mer av vad som är på gång och hoppas under året kunna dra bort skynket lite kring vår långsiktiga forskning och utveckling, inklusive de delar där Datacorp bidrar.

Sammanfattningsvis inleder vi det nya året med en stark kärnaffär med höga marginaler, stark och accelererande tillväxt och en kassa som ger oss muskler för ytterligare förvärv. Vår teknikportfölj är bättre än någonsin och vi kommer under året fortsätta gnugga på för att bygga ett bolag som rör sig snabbt men långsiktigt och därmed skapar bestående aktieägarvärden. 

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-16 07:30 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, [email protected].

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper produkter och varumärken att förbättra hur konsumenter checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en konsuments checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

non-regulatory

Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2021

regulatory

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2021