Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar 16 MSEK i kassaflöde från löpande verksamheten och 38% organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2023.

Rapporten i korthet:

FY 2023 (vs FY 2022):

 • Nettoomsättningen ökade till 96 987 (70 187) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38 (81)%, varav 37 (55)% var organisk.
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 79 690 (59 952) KSEK med en marginal om 82 (85)%.
 • EBITDA för perioden uppgick till 27 204 (5 509) KSEK med en marginal om 28 (8)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 627 (2 898) KSEK.
 • Net Revenue Retention LTM uppgick till 141 (116)%. 
 • Likvida medel uppgick till 37 656 (47 425) KSEK.

Q4 2023 (vs Q4 2022):

 • Nettoomsättningen ökade till 27 191 (19 750) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38 (48)%, varav 38 (31)% var organisk.
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 22 035 (17 196) KSEK med en marginal om 81 (87)%.
 • EBITDA för perioden uppgick till 9 238 (3 927) KSEK med en marginal om 34 (20)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 578 (4 301) KSEK.
 • Net Revenue Retention LTM uppgick till 141 (116)%. 
 • Likvida medel uppgick till 37 656 (47 425) KSEK.

Vd-ord från bokslutskommunikén

Det fjärde kvartalet avslutar ett år där vi fortsatt växa organiskt samtidigt som i princip alla lönsamhetsmått förbättrats. Den lönsamma tillväxten vi sett under året resulterar också i reda pengar på sista raden. Kassaflödet från den löpande verksamheten överstiger 16 miljoner i kvartalet vilket har möjliggjort återinvesteringar i forskning och utveckling samtidigt som nettokassan stärkts med nästan 7 MSEK bara i detta kvartal. Vi har under kvartalet också tagit flera viktiga steg som långsiktigt bör trygga en lönsam tillväxt och i slutändan generera fortsatta värden för oss aktieägare. Det känns tacksamt att inleda det nya året med denna styrka i ryggen.

Det som möjliggör vår lönsamhet och effektiva tillväxt är den högkvalitativa mjukvara vi erbjuder våra kunder. Här har vi under kvartalet framgångsrikt lyckats rulla ut två nya moduler som löser viktiga problem för flera av våra allra största kunder. Inriktningen mot stora enterprise-kunder börjar slå igenom på allvar, inte bara som ett kommersiellt fokus utan också i vårt produkterbjudande som sådant. De nya modulerna har redan börjat generera intäkter och börjat öppna upp möjligheter att nå ännu fler stora kunder inom våra kärnsegment. Vi står också i skrivande stund i ett läge med betydligt fler pågående processer med stora potentiella kunder än någonsin tidigare. 

När det gäller våra existerande kunder hade resesegmentet visserligen en säsongsmässigt svagare period under kvartalet vilket är en stor faktor i att den organiska tillväxten detta kvartal stannar på 38% jämfört med året innan. Men samtidigt har den tekniska utrullningen tillsammans med vår största kund fortsatt under kvartalet och vi hanterar nu en större andel av deras totala kundflöden. Detta bör medföra ett ordentligt lyft när resesegmentets trafik återigen ökar under våren. Utöver ett fördjupat samarbete med existerande kunder för vi dessutom diskussioner med flera internationella flygbolag och vi har stärkts i vår övertygelse om att detta segment kan bidra på ett betydande sätt till fortsatt tillväxt över lång tid, även om det uppenbarligen är en sektor med ojämna volymer över året. Sammanfattningsvis förväntar vi oss ett fortsatt lägre användande under stora delar av kvartal ett samtidigt som vår förväntan för sommaren och helåret stärkts.

När det gäller nya enterprise-kunder har vi inte bara förhoppningar på resesegmentet utan har under kvartalet även tagit viktiga kliv inom flera andra segment. Här vill jag speciellt lyfta fram att vi nu är i en intäktsgenererande fas med det stora svenska fintechbolag som använder vår mjukvara. Vi jobbar dessutom i skrivande stund tillsammans med kunden för att fördjupa deras användning av mjukvaran ytterligare. Rätt spelat bör denna kund inte bara bli en ordentlig intäktsdrivare utan också stärka vår möjlighet att få fler kunder bland de största finansiella aktörerna, både så kallade fintechs och mer traditionella banker. Påverkan, som kunder av den här storleken har, bör bedömas på längre sikt, men potentialen är lovande och det ska bli spännande att se hur samarbetet utvecklas under 2024.

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomfört har vi senaste kvartalet också arbetat på ytterligare förvärv. Här är vi fortsatt övertygade om att det finns konkreta möjligheter att skapa aktieägarvärden genom att addera spetsteknik inom vissa specifika områden samtidigt som vi bygger skala. Tillsammans med vår egen forskning och utveckling kommer rätt förvärv stärka vårt teknikledarskap samtidigt som vi bör kunna realisera ytterligare synergier på liknande sätt som i våra tidigare förvärv. Rätt förvärv bör alltså inte bara öka intäkterna utan även möjliggöra skalfördelar lönsamhetsmässigt. Givet att makroläget stabiliserats kommer vi skruva upp tempot och jag själv kommer lägga en betydande del av min tid på detta framöver. Tack vare vårt starka organiska momentum kommer vi bara trycka på knappen om läget är helt rätt, men jag ska göra mitt yttersta för att leverera på detta under året som kommer.

Kristoffer Cassel
VD och grundare, Checkin.com Group

Den kompletta bokslutskommunikén har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2024-02-15 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets VD samt CFO presenterar bokslutskommunikén, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2023-q4/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-15 07:30 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 15:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2023

non-regulatory

Checkin.com Group har tecknat avtal med ledande nordamerikansk AI-plattform