Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kommunicerar uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen för Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag beslutat att uppdatera verksamhetens  finansiella mål med ett nytt mål som ersätter det gamla. Målet uppdateras för att tydligare reflektera det aktieägarvärde bolaget skapar och inkluderar utöver tillväxtmål även lönsamhetsmål samt tar hänsyn till utspädning av aktier.

Det uppdaterade finansiella målet är:

  • Att måttet omsättningstillväxt per aktie sammanslaget med EBITDA-marginal ska maximeras, med ambitionen att måttet ska överstiga 80% på årsbasis.

Det tidigare finansiella målet, som nu ersatts, var att uppnå 500 MSEK nettoomsättning för helåret  2025 - detta utan några mål kring lönsamhet, hänsyn till utspädning av aktier eller eventuella förvärv.

Det nya måttet beräknas genom att addera de båda procentuella måtten omsättningstillväxt per aktie och EBITDA-marginal. Dessa definieras enligt nedan.

Omsättningstillväxt per aktie:

Nettoomsättning dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden, jämfört med samma period föregående år. 

EBITDA-marginal:

Rörelseresultat före räntor, skatt samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar som del av nettoomsättningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-12 18:07 CEST.

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

non-regulatory

Erik Selin stärker sitt ägande i Checkin.com

non-regulatory

Checkin.com har passerat milstolpen 125 MSEK i intäkter på årsbasis