Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar ökad lönsamhet och en omsättningstillväxt på 19% under första kvartalet 2023.

Rapporten i korthet:

(Q1 2023 vs Q1 2022):

  • Nettoomsättningen ökade till 18 839 (15 794) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19 (107) %, varav 16 (78) % var organisk.
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 15 549 (13 604) KSEK med en marginal om 83 (86) %.
  • EBITDA för perioden uppgick till 2 769 (-705) KSEK med en marginal om 15 (-4) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 578 (-835) KSEK.
  • Net Revenue Retention LTM uppgick till 108 (140) %.
  • Likvida medel uppgick till 41 719 (61 966) KSEK.
  • Rapporterar genombrott i travelsegmentet efter kvartalets utgång.

Vd-ord från kvartalsrapporten

Vi inledde det nya året med ett kvartal som på många sätt stod och vägde. Säsongsmässigt har inledningen av året ofta varit en tuff period, men det är inget att hymla om att omsättningstillväxten under det första kvartalet var svag. Framförallt såg vi betydligt lägre volymer från våra kunder i spelsektorn, vilket tryckte ner den rörliga delen av våra intäkter och vårt NRR tal från kvartalet innan. Den fasta ersättningen steg visserligen, men inte tillräckligt för att kompensera för de minskade volymerna. Samtidigt var detta ett kvartal där vi lyckades bygga grunden för ett nytt steg i vår tillväxtresa med stora investeringar i vår infrastruktur och teknik. Under kvartalet mer än sexdubblade vi vår tekniska maxkapacitet för att kunna gå in i de kundprojekt vi nu håller på att rulla ut. Att vi redan i skrivande stund börjat skörda frukterna av detta arbete gör att jag ändå är klart förväntansfull för året trots en tung start.

Jag har tidigare berättat att vi fört diskussioner med ett av Europas största flygbolag om en utökad användning av vår mjukvara. Jag är glad och stolt att kunna dela att denna kund efter utgången av kvartalet slutfört integrationen och sedan 14:e april börjat använda två ytterligare moduler av vår mjukvara. Redan i skrivande stund medför detta att det totala användandet ökat till över 500% av tidigare nivåer och därmed driver intäktsökningar i motsvarande grad. Förhoppningsvis kommer kunden dessutom att öka volymerna ytterligare från denna nivå redan under kvartal två. Tack vare de tekniska investeringar vi tagit under kvartalet ligger vi väl positionerade när kranarna vrids upp ytterligare. Ett sådant ökat användande kommer inte bara stärka vår position inom travelsegmentet utan även märkas på vår totala tillväxt som koncern. 

Utöver spelsektorn som börjat året svagt ser vi att användandet från övriga kundsegment och försäljningen i stort utvecklats positivt. Dessutom är vi inne i integrationsfas och diskussioner i flera intressanta projekt av potentiellt betydande storlek, både i Europa och Nordamerika. Jag är övertygad om att vårt långsiktiga arbete mot stora kunder i nya segment är rätt och räknar med att den inslagna vägen kommer ge positivt avtryck i kommande kvartal även om ledtiderna ibland blir längre. 

Kombinationen av en skalbar affärsmodell, en hög bruttomarginal och synergier som realiseras från de förvärvade tekniker vi integrerat i mjukvaran medförde att EBITDA-marginalen för kvartalet förbättrades med 19 procentenheter mot föregående år trots våra stora satsningar. På sista raden förbättrades lönsamheten också markant och det operativa kassaflödet stängde på över 2 MSEK för kvartalet. Jag har tidigare sagt att vi förväntar oss att lönsamheten ökar steg för steg, en förväntan som kvarstår även för resten av 2023. De investeringar vi tagit under Q1 i kapacitet börjar dessutom slutföras och jag tror att man kan förvänta sig även ett stärkt rörelseresultat framgent.

Målet att nå 500 MSEK i nettoomsättning 2025 kvarstår och vi måste bygga långsiktigt för att nå dit. Vi ska dessutom gärna nå detta mål samtidigt som vi fortsätter att ha en stark tillväxt i intäkt per aktie. Detta mått visar inte bara hur snabbt, men också hur kapitaleffektivt bolaget växer. Bara om vi lyckas använda vårt kapital på ett klokt sätt, skapa starka marginaler och göra smarta förvärv skapar vi bestående värden för oss ägare och inte bara en tillväxt för tillväxtens skull. Här hoppas jag att vi nu med ovanstående intäktsdrivande projekt i ryggen kan skruva upp värdeskapandet ytterligare och dessutom addera fler smarta förvärv under 2023. Rätt utfört kommer vi kunna fortsätta att skapa värden för oss ägare även på lång sikt.

Kristoffer Cassel
VD och grundare, Checkin.com Group

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2023-05-11 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets VD samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q1-2023/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-11 07:30 CEST.

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 11:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1

regulatory

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB