Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kvartalsrapport Q2 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet 2021.

Rapporten i korthet (Q2 2021 vs Q2 2020):

  • Nettoomsättningen ökade till 8 323 (4 827) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 72 (66) %
  • Nettoomsättningen under de senaste 12 månaderna (LTM) uppgick till 28 802 (16 610) KSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 73 (93) %
  • EBITDA för perioden uppgick till 188 (509) KSEK med en marginal om 2 (11) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 805 (2 058) KSEK 
  • Nettokassan uppgick till 57 899 (7 572) KSEK.
  • Checkin.com Group noterades den 20 maj på Nasdaq First North Growth Market
  • Den 2 augusti offentliggjorde bolaget ett förvärv av teknikbolaget GetID
Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på:

https://group.checkin.com/investors/reports/

 

Webcast

2021-08-11 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q2/

 

Vd-ord från kvartalsrapporten

När jag stannar upp och summerar kvartalet känns det bra att konstatera att perioden utgör en bra start på vår resa som noterat bolag. Utöver kärnverksamheten har bolaget dessutom haft en händelserik period där såklart noteringen på Nasdaq First North sticker ut. Med en god omsättningstillväxt, stark kärnaffär och flera strategiskt viktiga händelser har kvartal två utgjort en fin fortsättning på året.

Vi har efter periodens utgång dessutom förvärvat det högkvalitativa teknikbolaget GetID. Affären utgör starten på vår strategi att genom förvärv tillföra teknologi och starka team inom områden som stärker gruppens tekniska försprång. Inklusive det offentliggjorda förvärvet har vi nu på årsbasis passerat 40 MSEK i återkommande intäkter samtidigt som vi lagt en bra grund för fortsatt tillväxt. 

Anskaffningen av nya kunder har varit stark under hela första halvan av året trots att H1 historiskt sett varit en svagare tillväxtperiod än andra halvåret. Under kvartalet har inte bara kvantiteten av nya kunder fortsatt varit god, utan vi har även ingått avtal med verkligt globala aktörer inom våra viktigaste vertikaler.

Emissionslikviden bolaget erhöll i samband med noteringen har dessutom möjliggjort en kraftig satsning på långsiktigt tillväxtdrivande delar av bolaget utöver vad det organiska kassaflödet hade medgett. Precis som tidigare kommunicerats har fokus legat på att bygga upp en internationell säljorganisation, öka investeringarna i marknadsföring och fortsätta investera i produktutveckling. Tack vare de nyckelrekryteringar vi gjort, inte minst vår nye vice vd, har vårt kommersiella fokus stärkts och säljorganisationen både omstrukturerats och utökats. Vår historiska tillväxt har åstadkommits med en säljare och när vi nu nästan femdubblar den styrkan räknar vi med att den nya säljorganisationen kommer bidra markant till vår tillväxt.

Internationellt pratar man ibland om SaaS-affärer som ett “flywheel” där det krävs ansträngningar för att få snurr men där farten håller i sig över lång tid. Tack vare vår effektiva affärsmodell med återkommande intäkter och fina kassaflöden, räknar vi på samma sätt med att de satsningar vi nu gör kommer att öka tempot i vår affär många kvartal framåt. Vi är därför övertygade om att det är rätt att fortsätta att investera i tillväxt. På kort sikt kommer den utökade säljstyrkan och marknadsföringen leda till en lägre EBITDA-marginal, samtidigt som tillväxten bör lägga grunden för skalfördelar och därmed stärkta resultat på sikt. 

Vår innovationsförmåga utgör kärnan av vår mjukvara och mycket av det vi bygger är mer långsiktigt än vad som syns under innevarande kvartal. Det amerikanska patent vi erhöll efter kvartalets utgång är ett bra kvitto på detta arbete och är en viktig milstolpe i vårt arbete med att skydda våra innovationer. Vi har under kvartalet fortsatt att bygga unik mjukvara med högt kommersiellt värde som i sin tur möjliggör vår höga organiska tillväxt och bygger styrka inför kommande år. 

Vi har sedan starten haft som ambition att rekrytera de bästa talangerna, oavsett var i världen dom befinner sig. När vi nu kompletterar vår egen rekrytering med det offentliggjorda förvärvet består teamet av drygt 60 medarbetare i 15 länder. Vår framtida framgång avgörs av vår förmåga att attrahera talanger av världsklass och jag är stolt över styrkan i det team vi lyckats sätta ihop hittills.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-11 07:30 CEST.

 

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, [email protected].

 

Om Checkin.com Group:

Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identitetslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Checkin.com Group har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/
 

non-regulatory

Checkin.com Group: Webcast imorgon onsdag 11:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

non-regulatory

Checkin.com Group slutför förvärvet av teknikbolaget GetID