Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kvartalsrapport Q2 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar ökad lönsamhet och hade i juli intäkter som på årsbasis översteg 100 MSEK. 

Rapporten i korthet:

(Q2 2023 vs Q2 2022):

  • Nettoomsättningen ökade till 21 010 (17 585) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19 (111)%, varav 19 (75)% var organisk.
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 17 043 (14 705) KSEK med en marginal om 81 (84)%.
  • EBITDA för perioden uppgick till 4 317 (-21) KSEK med en marginal om 21 (0)%.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 180 (-3 779) KSEK.
  • Net Revenue Retention LTM uppgick till 114 (137)%.
  • Likvida medel uppgick till 33 204 (47 425) KSEK.

VD-ord från kvartalsrapporten

Vi ser återigen ett starkt organiskt momentum i verksamheten. Efter en tunn start på året är kvartal två inte bara omsättningsmässigt vårt starkaste kvartal hittills utan även en period där vi tar flera långsiktigt viktiga steg. De investeringar i kapacitet vi nu slutfört möjliggör förhoppningsvis en ännu starkare höst. Tillväxten drivs framförallt av en utökad användning av vår mjukvara från ett fåtal av våra största kunder, med ett av Europas största flygbolag i spetsen.

Den acceleration av tillväxten vi sett har till stor del skett sent i kvartalet och är därför betydligt kraftigare än vad siffrorna antyder vid en första anblick. Vi inleder det nya kvartalet med fortsatt starkt momentum och i juli översteg våra intäkter på årsbasis milstolpen 100 MSEK.

Under kvartalet har vi också fortsatt att växa i nya segment och marknader, och vi minskar successivt vårt relativa beroende av enskilda sektorer. Numera utgör iGaming-segmentet, som historiskt varit en stark intäktsdrivare, en minoritet av våra intäkter och mer än två tredjedelar av våra kunder är aktiva i andra segment. Det arbete vi lägger ner på att utveckla nya segment bör medföra att denna trend mot en bredare intäktsbas fortsätter. 

Samtidigt fokuserar vi medvetet på att knyta till oss och utveckla de allra största aktörerna inom varje segment. Här har vi under kvartal två sett en fortsatt positiv utveckling av volymer från det flygbolag vi sedan en tid samarbetar med. Ökningen har skett gradvis och syns inte fullt ut i kvartalets siffror, men kunden är redan i skrivande stund vår i särklass största kund intäktsmässigt och fortsätter att utöka sitt användande ytterligare. Utvecklingen är ett bevis på den utväxling vi kan få från de allra största kunderna, och vi hoppas kunna addera fler liknande kunder. Är man dystert lagd så skulle man kunna hävda att det är en svaghet att denna kund nu står för en relativt stor del av vår tillväxt, men sett ur en mer positiv vinkel så tycker jag det visar att våra tillväxtmål är fullt nåbara även om vi bara adderar en handfull liknande kunder under kommande år.   

Vi hoppas inte bara på en fortsatt god utveckling i resesegmentet utan tror oss även kunna replikera framgången i andra sektorer. Exempelvis hoppas vi mycket på samarbetet med ett välkänt svenskt fintechbolag som har över 150 miljoner kunder, främst i Europa och USA. Samarbetet avser global användning av vår mjukvara för identifiering av slutanvändare. Efter en framgångsrik försöksperiod som avslutats under kvartal två hoppas vi nu gå in i en intäktsgenererande fas. Ännu har inget avtal med fasta åtaganden eller garanterade intäkter ingåtts, men volymmässigt finns på lång sikt stor potential.     

Lönsamhetsmässigt förbättras EBITDA marginalen med 21 procentenheter sedan föregående år, och vi förväntar oss fortsatt stegvisa förbättringar framöver. Vi band dock under kvartal två ovanligt mycket rörelsekapital vilket tryckte ner kassaflödet. Det är visserligen naturligt att binda rörelsekapital under starka tillväxtfaser, men vi förväntar oss ändå en normalisering av kassaflödet redan under nästa kvartal.

Sammanfattningsvis tycker jag vi befinner oss i ett spännande läge och vi fortsätter att gnugga på för att tillsammans med förvärv nå 500 MSEK i omsättning 2025.

Kristoffer Cassel
VD och grundare, Checkin.com Group

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2023-08-17 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets VD samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q2-2023/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-17 07:30 CEST.

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 17:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

non-regulatory

Erik Selin stärker sitt ägande i Checkin.com