Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kvartalsrapport Q3 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet 2021, och har under oktober månad passerat milstolpen 50 MSEK i återkommande intäkter på årsbasis.

Rapporten i korthet:

(Q3 2021 vs Q3 2020):

  • Nettoomsättningen ökade till 9 560 (5 595) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 71 (71) %
  • Bruttoresultat för perioden uppgick till 7 526 (4 626) KSEK med en marginal om 79 (83) %
  • EBITDA för perioden uppgick till - 1 329 (1 313) KSEK med en marginal om -14 (23) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 081 (119) KSEK 
  • Nettokassan uppgick till 24 866 (6 040) KSEK
  • Gruppen tredubblade sina sälj- och marknadsföringskostnader, som uppgick till 3 777 (1 150) KSEK.

(YTD sep 2021 vs YTD sep 2020):

  • Nettoomsättningen ökade till 25 503 (15 036) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 70 (75) %
  • Bruttoresultat för perioden uppgick till 21 490 (12 350) KSEK med en marginal om 84 (82) %
  • EBITDA för perioden uppgick till 71 (2 034) KSEK med en marginal om 0 (14) %
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 452 (2 441) KSEK 

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2021-11-03 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q3-2021/

Vd-ord från kvartalsrapporten

När det totalt 19:e kvartalet sedan bolaget grundades summeras känns det kul att konstatera att bolaget nu växt till en grupp tack vare förvärvet av GetID. Vi fortsätter att leverera stark organisk tillväxt samtidigt som vi fått en flygande start på samarbetet med våra nya kollegor. Tillsammans med GetIDs teknik har vi nu ett ännu starkare erbjudande och ser fortsatt stor efterfrågan på vår mjukvara. Vi har också haft en stark inledning på det fjärde kvartalet och har i skrivande stund passerat milstolpen 50 MSEK i återkommande intäkter på årsbasis. 

Samtidigt som vi omsättningsmässigt växer snabbt fortsätter vi att arbeta metodiskt och bygger en global SaaS-lösning från grunden. Vi måste våga tänka långsiktigt. I kvartalet har vi därför tredubblat investeringarna i sälj och marknadsföring jämfört med föregående år och arbetet har tagit viktiga kliv framåt men ska fortsatt ses på åtminstone flera kvartals sikt. Kortsiktigt kommer EBITDA tryckas ner och är nu runt nollstrecket för året hittills.  

Även om den nya säljorganisationen kommer behöva ytterligare tid för att nå full kapacitet kan jag konstatera att nykundsanskaffningen under Q3 varit god och att flera viktiga avtal slutits. Här måste jag särskilt lyfta fram avtalet med Ryanair, men även generellt har utvecklingen varit fin. 

Den mest betydelsefulla händelsen under kvartalet är såklart förvärvet av GetID. Jag tycker att förvärvet är ett nära nog typexempel på vad vi letar efter och vi kommer att fortsätta jobba hårt med att hitta ytterligare förvärvsmöjligheter bland teknikledande bolag med samma logik. Lyckas vi framöver identifiera liknande förvärvsobjekt kommer vi fortsätta utöka vårt tekniska försprång samtidigt som vi skapar ytterligare aktieägarvärden. 

Lika viktigt som förvärvet i sig är arbetet med att bygga en effektiv grupp som tar till vara på de möjligheter som vår förvärvsstrategi skapar. Här har integrationen av GetID gått betydligt snabbare än förväntat, både tekniskt och organisatoriskt. Det är otroligt tacksamt att jobba med team som både är tekniskt framstående och vana att röra sig snabbt och samarbetet har som sagt fått en flygande start. Tack vare snabbheten i organisationen har vi redan gemensamma volymer och ser en stark efterfrågan på innovativa hybridlösningar som utnyttjar bredden i Checkin.coms totala produkterbjudande. 

Ett konkret exempel på detta är vårt erbjudande mot den nyligen reglerade holländska spelmarknaden. Vid kvartalets slut gick Betcity.nl som vår första kund live och vi har redan avtal med ytterligare kunder på denna marknad. Vår lösning ger goda möjligheter till en stark affär och intäkterna bara från denna marknad bör kunna bidra till tillväxt i kommande kvartal på ett betydande sätt. Som bakgrund kan jag tillägga att Betcity under oktober var gruppens i särklass största kund.

Samtidigt som vi lägger ytterligare ett kvartal bakom oss kan jag konstatera att vår finansiella ställning är god, med en stark kärnaffär med höga marginaler. Detta möjliggör fortsatta investeringar. Vi försöker bygga ett bolag som rör sig snabbt men långsiktigt och därmed skapar bestående aktieägarvärden. Jag tycker Q3 är ett fint exempel på detta.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 07:30 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, [email protected].

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper produkter och varumärken att förbättra hur konsumenter checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en konsuments checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

non-regulatory

Checkin.com Group: Webcast onsdag 3:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

regulatory

Checkin.com Group har beviljats långsiktig finansiering om 20 MSEK för ytterligare investeringar i tillväxt