Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group kvartalsrapport Q3 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar organisk tillväxt på 76% och kraftigt stärkt lönsamhet.

Rapporten i korthet:

(Q3 2023 vs Q3 2022):

  • Nettoomsättningen ökade till 29 947 (17 057) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 76 (78)%, varav 76 (52)% var organisk.
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 25 062 (14 446) KSEK med en marginal om 84 (85)%.
  • EBITDA för perioden uppgick till 10 881 (2 308) KSEK med en marginal om 36 (14)%.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 650 (3 212) KSEK.
  • Net Revenue Retention LTM uppgick till 173 (132)%. 
  • Likvida medel uppgick till 31 887 (47 491) KSEK.

VD-ord från kvartalsrapporten

I princip alla delar av rapporten visar på det stora kliv vi tagit under kvartalet. Det starka momentum vi flaggat för har börjat materialisera sig i siffrorna och vi känner en fortsatt stark medvind. Omsättningen växer med 76% från året innan och vi avslutar kvartalet med en årstakt på över 125 MSEK. Det är värt att notera att tillväxten är helt organisk och har skett samtidigt som lönsamheten förbättras.  

Att vi har höga marginaler och en bibehållen kostnadsbas trots en kraftig tillväxt tycker jag visar på styrkan i vår affärsmodell. Samtidigt som vi växer stärks i princip alla lönsamhetsmått. EBITDA uppgår till +10,9 MSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen ökar till 36%. Det operationella resultatet stärks och landar på +4,7 MSEK för kvartalet samtidigt som kassaflödet förbättras. Den löpande verksamheten genererar under kvartalet 8 MSEK i kassaflöden och vi börjar nu bygga nettokassa. Vi har tidigare flaggat för stegvisa förbättringar av lönsamheten i takt med att intäkterna växer, en förhoppning som kvarstår för kommande kvartal. 

Vår långsiktiga finansiella målsättning är att maximera summan av omsättningstillväxt per aktie och EBITDA-marginal, och med andra ord prioritera en lönsam och kapitaleffektiv tillväxt. I stort är målet en variant av det klassiska SaaS-måttet “Rule of 40” och ersatte det tidigare målet som varken tog hänsyn till lönsamhet eller utspädning och därför dåligt synkade med vad som gynnar oss existerande ägare. Den nya målsättningen bör skapa stora aktieägarvärden om vi lyckas leverera starka siffror över tid. Man bör därför kanske utvärdera målet på årsbasis eller längre, men för kvartal tre ligger summan på 106%. Kvartalet ligger alltså en bra bit över den långsiktiga ambitionsnivån på 80% vi satte när målsättningen antogs och betydligt över den klassiska ribban 40%

Styrkan i kvartalet kommer framförallt från resesegmentet som nu intäktsmässigt är vår största kundgrupp. Fortfarande domineras segmentet helt av det stora europeiska flygbolag vi samarbetar med och som till stor del driver denna utveckling. Att vi växer så snabbt med existerande kunder gör att NRR-talet stiger brant och landar på 173% vilket historiskt är ovanligt högt. Jag har tidigare pratat om NRR-talet som en nyckel till att förstå hur bra verksamheten går och lyckas vi fortsätta leverera höga retention-rates framöver bör vi ha ett antal fina kvartal framför oss.

Det går att se en potentiell svaghet i den utväxling flygbolagets storlek medför. Det är i alla fall uppenbart att kundens relativa storlek just nu medför en tydlig koppling mellan hur detta samarbete utvecklas och vår tillväxt i stort. Vi känner oss trygga med den realiteten och arbetar på att växa kunden ytterligare. Lyckas vi med detta samtidigt som vi adderar fler stora kunder kan vi både minska känsligheten av varje enskild kund och fortsätta ta snabba kliv framåt. Extrapolerar man kvartalets siffror tycker jag därför det är svårt att inte vara optimistisk kring den potential som finns i affären, även om vi bara adderar en handfull liknande kunder och lyckas bibehålla höga NRR-tal. Vi kommer göra vårt yttersta för att så ska bli fallet.   

När det gäller nya enterprise-kunder tror vi inte bara på resesegmentet utan också på att vi ska kunna replikera framgången i andra sektorer. Ett exempel jag tidigare nämnt på en sådan kund är det välkända svenska fintech-bolag som under hösten integrerat vår mjukvara. Förhoppningen är att detta avtal går in i en intäktsgenererande fas redan kommande kvartal. Bolaget har över 150 miljoner slutanvändare och hanterar ungefär hälften av alla onlineköp i Sverige. Vi är stolta över att kunden valt vår mjukvara då deras produkter är i världsklass och på många sätt har varit en förebild för oss. Utöver detta exempel har vi dessutom pågående processer med flera andra potentiellt lika transformativa kunder.  

Sammanfattningsvis var kvartal tre på en helt ny nivå, och vi hoppas avsluta året starkt.

Kristoffer Cassel
VD och grundare, Checkin.com Group

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2023-11-09 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets VD samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q3-2023/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-09 07:30 CET.

Certified Adviser
Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

regulatory

Checkin.com Group byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)