Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Groups mjukvara erhåller ackreditering från välrenommerade KJM, för åldersverifiering i Tyskland

Checkin.com Groups (STO:CHECK) mjukvara för checkins har erhållit ackreditering från den välrenommerade tyska organisationen KJM (Kommission für Jugendmedienschutz), som är auktoriserad av det tyska parlamentet Bundestag. Ackrediteringen bekräftar att bolagets mjukvara för automatisk verifiering av ålder och identifiering uppfyller de tuffa tekniska och legala kraven i Tyskland. Detta bekräftar Checkin.com Groups förmåga att hjälpa bolagets kunder att få fler registrerade användare samtidigt som de säkerställer lokal regelefterlevnad på multipla marknader. 
 

Den tyska kommissionen för skydd av unga personer i media, KJM, har godkänt Checkin.com Groups mjukvara som ett lämpligt åldersverifieringssystem. Som det tyska parlamentet Bundestags auktoriserade byrå för skydd av tyska minderåriga på internet, är ett av KJMs uppdrag att godkänna vilka leverantörer som säkerställer regelefterlevnad genom att granska koncept och system och säkra att de lever upp till de tekniska krav som ställs för att på ett säkert sätt verifiera ålder och utföra automatiska identitetskontroller för tjänster online. Tyskland har en av världens tuffaste policyer gällande krav på åldersverifiering.

Ackrediteringen bekräftar Checkin.com Groups erbjudande till nuvarande och framtida kunder, då den är en kvalitetsstämpel på bolagets förmåga att hjälpa dem uppnå regelefterlevnad på multipla marknader från både ett tekniskt och legalt perspektiv. Checkin.com Group erbjuder identitetskontroller och verifiering av ålder genom att kombinera “open banking”-teknologi med matchande av användardata från officiella register.  

- Den här ackrediteringen från KJM är ett tydligt bevis på att vår mjukvara inte bara hjälper våra kunder att få fler registrerade användare, utan också hjälper dem med regelefterlevnad på multipla marknader. Att hålla regelefterlevnad på en eller två marknader är ofta hanterbart, men när det ska genomföras i större skala blir det snabbt väldigt komplext. Vi på Checkin.com erbjuder en global men lokalt anpassad checkin-mjukvara för sign-up och identifiering, direkt “out of the box” och med en integration. Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder få fler användare samtidigt som vi är en viktig del av deras regelefterlevnadsarbete, berättar Alexey Kuznetsov Chief Product Officer och medgrundare på Checkin.com Group. 

För ytterligare information om KJM, besök kjm-online.de

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Köpniwsky, Head of Communications, Checkin.com Group, [email protected]

Om Checkin.com Group:
Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identitetslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Checkin.com Group har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]. Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/
 

non-regulatory

Checkin.com Group adderar plattformar till bolagets distributionsstrategi, mjukvaran nu tillgänglig för 60+ nya varumärken genom integration med ledande B2B-leverantör

non-regulatory

Checkin.com Group beviljas patent i USA