Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Kvartalsrapport Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 111 %

Rapporten i korthet:

(Q2 2022 vs Q2 2021):

  • Nettoomsättningen ökade till 17 585 (8 323) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 111 (72) %, varav 75 (72) % var organisk
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14 705 (7 215) KSEK med en marginal om 84 (87) %
  • EBITDA för perioden uppgick till -21 (-10) KSEK med en marginal om 0 (0) %
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 779 (901) KSEK
  • Net Revenue Retention LTM uppgick till 137 (151) %
  • Likvida medel uppgick till 50 066 (61 066) KSEK

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2022-08-25 08:30 CEST inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q2/

Vd-ord från kvartalsrapporten

Första året som noterat bolag läggs nu till handlingarna och det känns skönt att vi sedan noteringen staplat starka kvartal på varandra. Även detta kvartal levererar vi en hög och ökande tillväxt. Under kvartal två ökade nettoomsättningen med 111 % jämfört med samma period i fjol och vi taktade under kvartalet på en omsättning på årsbasis på runt 70 MSEK. 

Den medvind vi har från långsiktiga makrotrender gör att vi ligger i ett väldigt tacksamt läge. Med undantag från den reglerade tyska spelmarknaden som regulatoriskt är allt mer utmanande såg vi under kvartalet fortsatt stark efterfrågan från alla våra kundsegment. Det försämrade världsläget har ännu inte märkts av hos våra kunder och den fina utveckling vi sett under starten av 2022 gör att vi faktiskt ligger något över den nivå som krävs för att nå vårt långsiktiga mål om en halv miljard i nettoomsättning för helåret 2025.

På lång sikt är det vår unika och högkvalitativa mjukvara som avgör vår tillväxt och möjliggör en fortsatt hög bruttomarginal. Vi har därför under kvartalet fortsatt våra investeringar inom forskning och utveckling. Våra kraftiga investeringar bör inte bara ses från ett rent tekniskt perspektiv, utan lägger även grunden för en lönsam och skalbar affär. De investeringar i teknik vi tar detta kvartal kommer främst märkas kommande år, men även på kortare sikt bidrar vår starka skalbarhet till resultaten. Bruttomarginalen på runt 85 % möjliggör att vi kan växa kapitaleffektivt och vi bör därför redan under andra halvan av detta år se en positiv och  stegvis förbättrad EBITDA-marginal. 

Nu i augusti passerade vi årsdagen av förvärvet av GetID och under första halvan av 2022 har vi  jobbat hårt på att helt slutföra integrationen av den teknik och de fantastiska medarbetare vi adderat genom våra förvärv. Styrkan i att kombinera de förvärvade teknikerna med vår egen är betydande och den hybridmjukvara vi nu tillsammans utvecklar bör nå full kommersialisering under slutet av 2022 och början på nästa år. 

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomförde under 2021 tittar vi på ytterligare möjligheter, trots en turbulent marknad. Kan vi på ett liknande sätt utöka vårt teknikledarskap genom att addera spetsteknik inom vissa specifika områden kommer vi kunna skapa tydliga aktieägarvärden genom förvärv även framgent. Här hoppas vi på ett något mer stabiliserat makroläge, då det är nära nog omöjligt att genomföra en affär när värderingar och multiplar rör sig häftigt. Vi har dock tur att fortsatt ha en organisk tillväxt på 75 % för kvartalet, vilket ger oss trygghet att invänta rätt tillfällen.

Vi har under de föregående kvartalen satsat aggressivt för att driva upp tillväxten men lättar under kvartalet på gasen något. Vi fortsätter att satsa kraftigt i absoluta tal, men kostnaderna planar ut i förhållande till omsättningen. Det momentum vi känner ger oss trygghet i att fortsätta bygga försäljningsorganisationen metodiskt, och över tid är det rimligt att anta att kostnaderna för sälj och marknadsföring stabiliseras runt 25 % av omsättningen. 

Vi har också inlett arbetet med att förbereda en tydligare lokal närvaro på den nordamerikanska marknaden, ett arbete som kommer fortsätta under hösten. Redan innan årsskiftet tror vi att intäkter från den nordamerikanska marknaden kommer att bidra på ett materiellt sätt till vår tillväxt, något vi ser tidiga tecken på i skrivande stund.   

Sammanfattningsvis är det tacksamt att komma tillbaka från semestrar med detta utgångsläge och vi ser fram emot att fortsätta vår resa på inslagen väg under resten av året.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 07:30 CEST.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, [email protected].

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected].

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 25:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

regulatory

Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram