Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Kvartalsrapport Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar stärkt lönsamhet och kassaflöde

Rapporten i korthet:

(Q3 2022 vs Q3 2021):

  • Nettoomsättningen ökade till 17 057 (9 560) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 78 (71) %, varav 52 (56) % var organisk.
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14 446 (7 526) KSEK med en marginal om 85 (79) %.
  • EBITDA för perioden uppgick till 2 308 (-1 528) KSEK med en marginal om 14 (-16) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 212 (-2 983) KSEK.
  • Net Revenue Retention LTM uppgick till 132 (138) %. 
  • Likvida medel uppgick till 47 491 (27 883) KSEK.

Den kompletta kvartalsrapporten har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2022-11-16 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q3/

Vd-ord från kvartalsrapporten

Tredje kvartalet tycker jag visar både på styrkan i vår skalbara affärsmodell och bekräftar vår tes om stora synergier med de tekniker vi förvärvat till gruppen. Vi klarar att leverera hyggliga omsättningssiffror och starkt förbättrad lönsamhet samtidigt som vi känner av en riktig snålblåst i Tyskland. Nya hårda regleringar slår mot våra kunder i denna viktiga marknad vilket i sin tur gör att vi tappar volymer. Trots detta var våra totala intäkter redan i september tillbaka till högsta månaden någonsin. Den starka generella medvinden och det faktum att våra kunder i övrigt utökar sin användning av mjukvaran gör att kvartalet avslutas med ett positivt momentum. I skrivande stund taktar vi på drygt 75 MSEK i intäkter på årsbasis.

Kombinationen av en skalbar affärsmodell, en bruttomarginal på 85 % och synergier som realiseras från de förvärvade tekniker vi integrerat i mjukvaran gör att EBITDA-marginalen tar ordentliga kliv upp och landar på +14 %, upp från 0 % kvartalet innan och från -16 % samma period förra året. På sista raden förbättras lönsamheten också markant och även kassaflödet hänger med. Det positiva operativa kassaflödet stänger på +3.2 MSEK för kvartalet och vi är nu nära att helt kunna finansiera tillväxtdrivande investeringar med det operativa kassaflödet. Jag har tidigare sagt att vi förväntar oss att lönsamheten stärkts steg för steg, en förväntan som kvarstår även för kommande kvartal.

I förra VD-ordet skrev jag att “Med undantag från den reglerade tyska spelmarknaden som regulatoriskt är allt mer utmanande såg vi under kvartalet [Q2] fortsatt stark efterfrågan från alla våra kundsegment“. Vi ser fortsatt stark generell efterfrågan, men våra kunder med en majoritet av sin volym från den tyska spelmarknaden har under Q3 dragit ner på sin verksamhet än mer och i vissa fall lämnat marknaden helt. Medan den generella kundstocken vuxit stabilt över tid har de Tysklands-fokuserade kunderna minskat med över 1,4 MSEK i intäkter bara under kvartalet jämfört med Q2. Vi brukar ha medvind av makrotrender och reglering, men just i detta fall slår den hårda tyska regleringen mot våra kunder vilket i sin tur slår mot våra volymer. Det snabba skiftet gör samtidigt att plåstret så att säga till stor del är avdraget i termer av intäkter och vi ligger produktmässigt och kommersiellt bra till när marknaden väl vänder. Med ljusglimtar såsom att Bet- at-home gått live med vår mjukvara under kvartalet och att vi fortsatt fått in nya framåtblickande kontrakt, borde även den reglerade tyska spelmarknaden framöver kunna vändas från ett sänke till motor.

Desto mer positivt har resterande nyckelmarknader utvecklats och vi har även tagit flera steg för att på allvar addera en närvaro på den långsiktigt viktiga nordamerikanska marknaden. Dels har vi påbörjat uppbyggnaden av ett lokalt amerikanskt säljteam i och med vår första lokala rekrytering, dels har vi efter kvartalets utgång gått live med ett flertal kunder. Arbetet med att komma in på den nordamerikanska marknaden kommer att steg för steg fortsätta och vi tror att intäkter från denna marknad kommer att bidra på ett materiellt sätt till vår tillväxt redan nästa kvartal.

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomfört och de synergier vi lyckats materialisera tittar vi på ytterligare möjligheter, trots en turbulent marknad. Här hoppas vi på ett mer stabiliserat makroläge, då det fortsatt varit nära nog omöjligt att genomföra en affär när värderingar och multiplar rört sig häftigt. Ytterligare förvärv bör kunna öppna upp för fler synergier, öka vårt teknikledarskap och därigenom skapa tydliga aktieägarvärden. Förvärv är dessutom ett viktigt ben i att nå vårt finansiella mål om 86 % årlig tillväxt inklusive förvärv, och därmed 500 MSEK i nettoomsättning 2025.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-16 07:30 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

regulatory

Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram