Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram

Checkin.com Group AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets CTO, Joel Cassel, har tecknat aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till Bolagets personaloptionsbaserade incitamentsprogram från 2018. Styrelsen i Bolaget har mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 583 680 aktier. Efter transaktionen finns inga ytterligare personaloptioner att utnyttja från 2018 års program.

Transaktionen innebär att Bolaget tillförs 2 261 760 kr före transaktionskostnader och antal aktier ökas med 583 680 till 29 289 405 aktier och aktiekapitalet ökas med 14 592 kr till 732 235 kr. Utspädningen till följd av transaktionen uppgår till knappt 2 procent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]
 

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Kvartalsrapport Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar stärkt lönsamhet och kassaflöde

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022