Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Media relations


For more information or inquiries, please reach out to [email protected]

regulatory

2024-05-23 15:12

VD ny styrelseordförande, CCO utsedd till tillförordnad VD

Checkin.coms grundare och VD Kristoffer Cassel valdes idag till ny styrelseordförande på bolagets årsstämma. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes. Den tillträdande styrelsen utsåg därefter enligt gällande regler en tillförordnad VD, bolagets Chief Commercial Officer, Christian Karlsson.

regulatory

2024-05-23 14:00

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB (publ)

Årsstämma med aktieägarna i Checkin.com Group AB (”Bolaget”) genomfördes idag den 23 maj 2024. Årsstämman beslutade huvudsakligen följande. Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Disposition av bolagets resultat  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023.

regulatory

2024-05-16 05:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2024

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar organisk tillväxt och stärkt lönsamhet trots svaga underliggande volymer. Rapporten i korthet: Q1 2024 (vs Q1 2023): · Nettoomsättningen ökade till 21 285 (18 839) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13 (19)%, varav 13 (16)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 16 445 (15 549) KSEK med en marginal om 77 (83)%. · EBITDA för perioden uppgick till 4 803 (2 769) KSEK med en marginal om 23 (15)%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  4 343 (2 578) KSEK.  · Net Revenue Retention LTM uppgick till 120 (108)%. · Likvida medel uppgick till 36 711 (41 719) KSEK.

regulatory

2024-05-10 10:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 16:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1

Torsdag 16:e maj klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q1 2024 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets VD Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/ Webcasten kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q1-2024/

regulatory

2024-04-19 08:30

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHECKIN.COM GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 15.00 i Checkin.com Group AB:s lokaler, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

regulatory

2024-04-12 13:44

Styrelseordförande Anders Borg avböjer omval

Checkin.com Groups styrelseordförande Anders Borg har idag meddelat bolagets valberedning att han inte ställer upp för omval på årsstämman i slutet av maj, mot bakgrund av hans kommande uppdrag som styrelseordförande i LKAB. Valberedningen har mot bakgrund av detta beslutat att till bolagets årsstämma föreslå att Kristoffer Cassel väljs till ny styrelseordförande.

regulatory

2024-04-11 06:30

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida:  https://group.checkin.com/investors/reports/

non-regulatory

2024-03-15 09:00

Checkin.com Group har tecknat avtal med ledande nordamerikansk AI-plattform

Checkin.com Group (STO:CHECK) har tecknat avtal med en ledande nordamerikansk AI-plattform, en del av en teknikkoncern som är noterad på börsen i USA. Koncernen är en global ledare inom digitala lösningar för många industrier, inklusive tech, kommunikation, e-handel, finansiella tjänster, försäkring och hälsovård.

regulatory

2024-02-15 06:30

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar 16 MSEK i kassaflöde från löpande verksamheten och 38% organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2023. Rapporten i korthet: FY 2023 (vs FY 2022): · Nettoomsättningen ökade till 96 987 (70 187) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38 (81)%, varav 37 (55)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 79 690 (59 952) KSEK med en marginal om 82 (85)%. · EBITDA för perioden uppgick till 27 204 (5 509) KSEK med en marginal om 28 (8)%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 627 (2 898) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 141 (116)%.  · Likvida medel uppgick till 37 656 (47 425) KSEK.

regulatory

2024-02-09 11:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 15:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2023

Torsdag 15:e februari klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups bokslutskommuniké för januari - december 2023 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets VD Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.

non-regulatory

2024-01-10 07:00

Ett av världens ledande fintechbolag nu live med Checkin.coms mjukvara

Ett av världens ledande fintechbolag är nu live med Checkin.coms mjukvara. Samarbetet, som därmed är i en intäktsgenererande fas, innebär att kunden använder Checkin.coms mjukvara för att identifiera slutanvändare.

non-regulatory

2023-12-19 12:15

Checkin.com nu live med statligt ägda Holland Casino

Checkin.com Group (STO:CHECK) är nu live med sin första statligt ägda iGamingkund. Kunden Holland Casino, som kommer från plattformssamarbetet med Playtech (LON: PTEC), är en pionjär inom ansvarstagande spel och använder Checkin.coms mjukvara för digital identitetsverifiering av användare på sina onlinespel.

regulatory

2023-11-30 09:00

Checkin.com Group byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Checkin.com Group (STO:CHECK) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

regulatory

2023-11-09 06:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q3 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar organisk tillväxt på 76% och kraftigt stärkt lönsamhet. Rapporten i korthet: (Q3 2023 vs Q3 2022): · Nettoomsättningen ökade till 29 947 (17 057) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 76 (78)%, varav 76 (52)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 25 062 (14 446) KSEK med en marginal om 84 (85)%. · EBITDA för perioden uppgick till 10 881 (2 308) KSEK med en marginal om 36 (14)%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 650 (3 212) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 173 (132)%.  · Likvida medel uppgick till 31 887 (47 491) KSEK.

regulatory

2023-11-03 11:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

Torsdag 9:e november klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q3 2023 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets VD Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.

non-regulatory

2023-10-05 11:10

Checkin.com Group beviljas ytterligare patent i USA

Checkin.com Group (STO:CHECK) har av United States Patent and Trademark Office (USPTO) erhållit ytterligare ett patent på den amerikanska marknaden. Patentet omfattar den underliggande tekniken bakom bolagets produkt Connect, som möjliggör checkin på externa sidor och appar utan att användaren behöver dirigeras vidare.

non-regulatory

2023-10-03 11:10

Checkin.com har passerat milstolpen 125 MSEK i intäkter på årsbasis

Under september 2023 hade Checkin.com Group (STO:CHECK) intäkter som på årsbasis väsentligt översteg 125 MSEK. Bolaget har tidigare kommunicerat att milstolpen 100 MSEK passerades under juli 2023.

regulatory

2023-09-12 16:07

Checkin.com Group kommunicerar uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen för Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag beslutat att uppdatera verksamhetens  finansiella mål med ett nytt mål som ersätter det gamla. Målet uppdateras för att tydligare reflektera det aktieägarvärde bolaget skapar och inkluderar utöver tillväxtmål även lönsamhetsmål samt tar hänsyn till utspädning av aktier.

non-regulatory

2023-08-17 06:45

Erik Selin stärker sitt ägande i Checkin.com

Finansprofilen Erik Selin, genom bolaget Erik Selin Fastigheter AB samt ES Aktiehandel AB, utökar idag sitt ägande i Checkin.com Group (STO:CHECK). De båda bolagen har idag tillsammans köpt 1,25 miljoner aktier av Lessac AB, som är bolagets största ägare och kontrolleras av Checkin.coms VD och medgrundare Kristoffer Cassel.

regulatory

2023-08-17 05:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q2 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar ökad lönsamhet och hade i juli intäkter som på årsbasis översteg 100 MSEK.  Rapporten i korthet: (Q2 2023 vs Q2 2022): · Nettoomsättningen ökade till 21 010 (17 585) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19 (111)%, varav 19 (75)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 17 043 (14 705) KSEK med en marginal om 81 (84)%. · EBITDA för perioden uppgick till 4 317 (-21) KSEK med en marginal om 21 (0)%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 180 (-3 779) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 114 (137)%. · Likvida medel uppgick till 33 204 (47 425) KSEK.

regulatory

2023-08-11 10:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 17:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

Torsdag 17:e augusti klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q2 2023 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets VD Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q2-2023/

non-regulatory

2023-06-21 09:15

Checkin.com tecknar avtal i nordamerika genom plattformssamarbetet med Playtech

Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag tecknat avtal med den första nordamerikanska kunden från plattformssamarbetet med Playtech (LON: PTEC). Börsnoterade NorthStar Gaming Holdings Inc. (TSXV:BET), en ledande kanadensisk iGaming-operatör, kommer att använda Checkin.coms onboardingmjukvara för att checka in sina användare.

regulatory

2023-05-22 14:00

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Checkin.com Group AB (”Bolaget”) genomfördes idag den 22 maj 2023. Årsstämman beslutade huvudsakligen följande. Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

regulatory

2023-05-11 05:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2023

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar ökad lönsamhet och en omsättningstillväxt på 19% under första kvartalet 2023. Rapporten i korthet: (Q1 2023 vs Q1 2022): · Nettoomsättningen ökade till 18 839 (15 794) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19 (107) %, varav 16 (78) % var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 15 549 (13 604) KSEK med en marginal om 83 (86) %. · EBITDA för perioden uppgick till 2 769 (-705) KSEK med en marginal om 15 (-4) %. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 578 (-835) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 108 (140) %. · Likvida medel uppgick till 41 719 (61 966) KSEK. · Rapporterar genombrott i travelsegmentet efter kvartalets utgång.

regulatory

2023-05-05 10:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 11:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1

Torsdag 11:e maj klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q1 2023 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets VD Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q1-2023/ Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/ En engelsk version av presentationen kommer att publiceras på bolagets hemsida senare samma dag.

regulatory

2023-04-20 08:00

Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB

Aktieägarna i Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2023 kl 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

regulatory

2023-04-05 06:30

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2022

Checkin.com Group (STO:CHECK) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida:  https://group.checkin.com/investors/reports

regulatory

2023-02-09 06:30

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2022

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar 20% EBITDA-marginal, nettovinst och fortsatt tillväxt under fjärde kvartalet 2022. Rapporten i korthet: FY 2022 vs (FY 2021): · Nettoomsättningen ökade till 70 187 (38 860) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 81 (74)%, varav 55 (70)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 59 952 (32 481) KSEK med en marginal om 85 (84)%. · EBITDA för perioden uppgick till 5 509 (-2 661) KSEK med en marginal om 8 (-7)%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 898 (810) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 116 (137)%. · Likvida medel uppgick till 47 425 (91 590) KSEK. Q4 2022 (vs Q4 2021): · Nettoomsättningen ökade till 19 750 (13 358) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 48 (84)%, varav 31 (58)% var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 17 196 (11 279) KSEK med en marginal om 87 (84)%. · EBITDA för perioden uppgick till 3 927 (-774) KSEK med en marginal om 20 (-6)%.  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 301 (-964) KSEK.  · Net Revenue Retention LTM uppgick till 116 (137)%. · Likvida medel uppgick till 47 425 (91 590) KSEK.

regulatory

2023-02-03 11:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022

Torsdag 9:e februari klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups bokslutskommuniké för januari - december 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q4/

regulatory

2022-12-02 17:00

Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram

Checkin.com Group AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets CTO, Joel Cassel, har tecknat aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till Bolagets personaloptionsbaserade incitamentsprogram från 2018. Styrelsen i Bolaget har mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 583 680 aktier. Efter transaktionen finns inga ytterligare personaloptioner att utnyttja från 2018 års program.

regulatory

2022-11-16 06:30

Kvartalsrapport Q3 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar stärkt lönsamhet och kassaflöde

Rapporten i korthet: (Q3 2022 vs Q3 2021): · Nettoomsättningen ökade till 17 057 (9 560) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 78 (71) %, varav 52 (56) % var organisk. · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14 446 (7 526) KSEK med en marginal om 85 (79) %. · EBITDA för perioden uppgick till 2 308 (-1 528) KSEK med en marginal om 14 (-16) %. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 212 (-2 983) KSEK. · Net Revenue Retention LTM uppgick till 132 (138) %.  · Likvida medel uppgick till 47 491 (27 883) KSEK.

regulatory

2022-11-10 11:45

Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

Onsdag 16:e november klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q3 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q3/

regulatory

2022-09-15 15:00

Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram

Checkin.com Group AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att en av koncernens första anställda har tecknat aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till Bolagets personaloptionsbaserade incitamentsprogram från 2018. Styrelsen i Bolaget har mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 389 120 aktier.

regulatory

2022-08-25 05:30

Kvartalsrapport Q2 2022: Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 111 %

Rapporten i korthet: (Q2 2022 vs Q2 2021): · Nettoomsättningen ökade till 17 585 (8 323) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 111 (72) %, varav 75 (72) % var organisk · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14 705 (7 215) KSEK med en marginal om 84 (87) % · EBITDA för perioden uppgick till -21 (-10) KSEK med en marginal om 0 (0) % · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 779 (901) KSEK · Net Revenue Retention LTM uppgick till 137 (151) % · Likvida medel uppgick till 50 066 (61 066) KSEK

regulatory

2022-08-19 13:15

Checkin.com Group: Webcast torsdag 25:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

Torsdag 25:e augusti klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q2 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q2/

regulatory

2022-05-30 14:00

Kommuniké från årsstämma i Checkin.com Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Checkin.com Group AB (”Bolaget”) genomfördes idag den 30 maj 2022. Årsstämman beslutade huvudsakligen följande.

regulatory

2022-05-19 05:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1 2022

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar en omsättningstillväxt om 107 % under första kvartalet 2022. Rapporten i korthet: (Q1 2022 vs Q1 2021): · Nettoomsättningen ökade till 15 794 (7 620) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 107 (65) % · Bruttoresultatet för perioden uppgick till 13 604 (6 561) KSEK med en marginal om 86 (86) % · EBITDA för perioden uppgick till -705 (1 079) KSEK med en marginal om -4 (14) % · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -835 (4 155) KSEK · Net Revenue Retention LTM uppgick till 140 (130) % · Likvida medel uppgick till 61 966 (23 299) KSEK

non-regulatory

2022-05-13 10:45

Checkin.com Group: Webcast torsdag 19:e maj 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q1

Torsdag 19:e maj klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q1 2022 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.

regulatory

2022-05-05 15:45

Checkin.com Group har idag tecknat samarbetsavtal med Playtech, ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi

INSIDERINFORMATION: Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag tecknat ett samarbetsavtal med Playtech (LON: PTEC), ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi. Enligt avtalet ska Checkin.com:s mjukvara integreras på Playtechs plattform, och de två parterna kommer genomföra gemensamma marknadsförings- och säljaktiviteter där mjukvaran introduceras till Playtechs kunder globalt. Inget minsta kontraktsvärde är avtalat, men Checkin.com Group bedömer avtalet som strategiskt betydande.

regulatory

2022-04-28 06:45

Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB

Aktieägarna i Checkin.com Group AB, 559096-3087, kallas till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

regulatory

2022-04-22 05:30

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://group.checkin.com/investors/reports/ En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida inom tre veckor från dagens datum.  

regulatory

2022-02-16 06:30

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark och ökande tillväxt under fjärde kvartalet 2021. Rapporten i korthet: (Q4 2021 vs Q4 2020): · Nettoomsättningen ökade till 13 358 (7 263) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 84 (86) % · Bruttoresultat för perioden uppgick till 11 279 (5 764) KSEK med en marginal om 84 (79) % · EBITDA för perioden uppgick till -774 (-407) KSEK med en marginal om -6 (-6) % · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick  till -964 (-1 705) KSEK  · Nettokassan uppgick till 69 275 (2 389) KSEK

non-regulatory

2022-02-10 11:45

Checkin.com Group: Webcast onsdag 16:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2021

Onsdag 16:e februari klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups bokslutskommuniké för januari - december 2021 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2021-q4/ Den kompletta rapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/

regulatory

2022-01-25 12:00

Checkin.com Group slutför förvärvet av AI-bolaget DATACORP

Checkin.com Group (STO:CHECK), har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av teknikbolaget DATACORP OÜ (DATACORP). DATACORP och dess medarbetare är specialiserade inom utveckling av AI-mjukvara för bildanalys baserad på neurala nätverksalgoritmer, datorseende och machine learning. Nyckelpersoner i DATACORP äger cirka 1,3% av aktierna i Checkin.com Group AB efter slutförandet.

regulatory

2021-12-15 21:45

Checkin.com har genomfört en riktad nyemission tillförande cirka 56 miljoner kronor

Checkin.com Group AB, (STO:CHECK) (“Checkin.com Group” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 15 december 2021, genomfört en emission av 1 miljon nya aktier riktad till institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”) med stöd av bemyndigandet som beviljades styrelsen på årsstämma den 26 april 2021. Teckningskurs i den Riktade Emissionen är 56 kronor per aktie och den har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Erik Penser Bank AB (gemensamt benämnda "Managers"). Den Riktade Emissionen var övertecknad och genererade ett stort intresse från såväl investerare som ett flertal befintliga aktieägare. 

regulatory

2021-12-15 16:32

Checkin.com Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Checkin.com Group AB, (STO:CHECK) (“Checkin.com Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 900 tusen nya aktier (cirka 3% av nuvarande aktiekapital) riktad till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma den 26 april 2021 (den ”Riktade Emissionen”). Checkin.com Group har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Erik Penser Bank AB för att undersöka förutsättningarna för den Riktade Emissionen vilken kommer påbörjas omedelbart.

regulatory

2021-12-15 16:31

Checkin.com Group förvärvar teknikbolag specialiserat inom AI

INSIDERINFORMATION: Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det estniska teknikbolaget DATACORP OÜ (DATACORP). DATACORP och dess medarbetare är specialiserade inom utveckling av AI-mjukvara för bildanalys baserad på neurala nätverksalgoritmer, datorseende och machine learning. Den teknologi och kunskap som adderas genom förvärvet bedöms av Checkin.com Group vara en viktig pusselbit för den fortsatta utvecklingen av nästa generations checkin-lösningar.

regulatory

2021-12-08 11:45

Checkin.com Group har beviljats långsiktig finansiering om 20 MSEK för ytterligare investeringar i tillväxt

INSIDERINFORMATION: Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag beviljats långsiktig finansiering med Nordea som långivare som tillför bolaget 20 MSEK. Finansieringen möjliggör ytterligare investeringar i verksamheten och är en del i bolagets ambition att optimera sin kapitalstruktur.

regulatory

2021-11-03 06:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q3 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet 2021, och har under oktober månad passerat milstolpen 50 MSEK i återkommande intäkter på årsbasis. Rapporten i korthet: (Q3 2021 vs Q3 2020): · Nettoomsättningen ökade till 9 560 (5 595) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 71 (71) % · Bruttoresultat för perioden uppgick till 7 526 (4 626) KSEK med en marginal om 79 (83) % · EBITDA för perioden uppgick till - 1 329 (1 313) KSEK med en marginal om -14 (23) % · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 081 (119) KSEK  · Nettokassan uppgick till 24 866 (6 040) KSEK · Gruppen tredubblade sina sälj- och marknadsföringskostnader, som uppgick till 3 777 (1 150) KSEK.

non-regulatory

2021-10-27 08:00

Checkin.com Group: Webcast onsdag 3:e november 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q3

Onsdag 3:e november klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q3 2021 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q3-2021/ Den kompletta kvartalsrapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/

non-regulatory

2021-10-04 14:35

Checkin.com Groups mjukvara nu live på den nyligen reglerade Nederländska spelmarknaden

Checkin.com Groups (STO:CHECK) mjukvara är nu live på den Nederländska spelmarknaden som reglerades den första oktober. De Nederländska regulatoriska kraven är komplexa och utgör ett bra exempel på hur Checkin.com Groups “ax till limpa”-mjukvara för checkins löser en mycket komplicerad regelefterlevnad genom en enskild integration.

non-regulatory

2021-09-14 12:40

Checkin.com Group i avtal med Ryanair, Europas största flygkoncern

Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag tillkännagett ett avtal med Ryanair, Europas största flygkoncern. Genom avtalet identifieras Ryanairs kunder via Checkin.com Groups AI-baserade teknik för bildigenkänning och ansiktsigenkänning, GetID.

non-regulatory

2021-08-16 16:05

Checkin.com Group slutför förvärvet av teknikbolaget GetID

Checkin.com Group (STO:CHECK), har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av teknikbolaget GetID. Bolagets teknik identifierar slutanvändare på några sekunder med en smidig lösning baserad på AI-driven bildigenkänning. Affären har genomförts till en total köpeskilling om cirka 8.0 miljoner EUR, varav cirka 5.6 miljoner EUR betalas med vederlagsaktier i Checkin.com Group och cirka 2.4 miljoner EUR betalas med existerande likvida medel. Nyckelpersoner och aktieägare i GetID äger cirka 3.2 % av aktierna i Checkin.com Group AB efter slutförandet.

regulatory

2021-08-11 05:30

Checkin.com Group kvartalsrapport Q2 2021

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet 2021.

non-regulatory

2021-08-10 12:45

Checkin.com Group: Webcast imorgon onsdag 11:e augusti 08:30 i samband med kvartalsrapport för Q2

Onsdag 11:e augusti klockan 07:30 publiceras Checkin.com Groups kvartalsrapport för Q2 2021 på bolagets hemsida. I en webcast samma dag klockan 08:30 presenteras rapporten av bolagets vd Kristoffer Cassel och CFO Martin Bäuml.  Presentationen kommer att kunna följas via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/q2/ Den kompletta kvartalsrapporten kommer att publiceras på följande länk: https://group.checkin.com/investors/reports/

regulatory

2021-08-02 11:15

Checkin.com Group förvärvar snabbväxande teknikbolaget GetID

INSIDERINFORMATION: Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Estniska teknikbolaget GetID. Förvärvet är det första steget i Checkin.com Groups strategi att genom förvärv addera teknologi och starka team inom områden som stärker gruppens redan ledande Saas-mjukvara för checkins. Affären värderar GetID till ca 82 miljoner SEK. Förvärvet betalas främst genom nyutgivna aktier i Checkin.com Group och till en mindre del kontant. Grundare och vd Dmitri Laush kommer att fortsatt verka i bolaget och har uteslutande valt aktier som betalning.

non-regulatory

2021-07-27 11:00

Checkin.com Group beviljas patent i USA

Checkin.com Group (STO:CHECK) har av United States Patent and Trademark Office (USPTO) erhållit patent för bolagets teknik för datainsamling. Patentet omfattar den process som utgör kärnan i bolagets unika SaaS-mjukvara. Bolaget investerar starkt inom forskning och utveckling av sin mjukvara och har även andra pågående patentansökningar i fler marknader.

non-regulatory

2021-06-29 08:45

Checkin.com Groups mjukvara erhåller ackreditering från välrenommerade KJM, för åldersverifiering i Tyskland

Checkin.com Groups (STO:CHECK) mjukvara för checkins har erhållit ackreditering från den välrenommerade tyska organisationen KJM (Kommission für Jugendmedienschutz), som är auktoriserad av det tyska parlamentet Bundestag. Ackrediteringen bekräftar att bolagets mjukvara för automatisk verifiering av ålder och identifiering uppfyller de tuffa tekniska och legala kraven i Tyskland. Detta bekräftar Checkin.com Groups förmåga att hjälpa bolagets kunder att få fler registrerade användare samtidigt som de säkerställer lokal regelefterlevnad på multipla marknader.   

non-regulatory

2021-06-22 08:00

Checkin.com Group adderar plattformar till bolagets distributionsstrategi, mjukvaran nu tillgänglig för 60+ nya varumärken genom integration med ledande B2B-leverantör

Techbolaget Checkin.com Group (STO:CHECK), som förändrar hur människor över hela världen checkar in till tjänster på nätet, adderar plattformar till sin distributionsstrategi. Bolagets mjukvara för checkins är nu tillgänglig för 60+ nya varumärken, vilket möjliggör förbättrad onboarding och anpassning till lokala regleringar, genom integration med Aspire Globals (STO:ASPIRE) B2B-plattform för iGaming. Checkin.com Groups ambition är att kontinuerligt identifiera och addera andra relevanta plattformar för att ytterligare stärka bolagets tillväxt.

non-regulatory

2021-05-28 06:40

Checkin.com Group fortsätter sin expansion, rekryterar Klarna-veteran som vice vd

Techbolaget Checkin.com Group, som förändrar hur människor över hela världen checkar in till tjänster på nätet, fortsätter sin expansion. Bolaget genomförde förra veckan sin notering på Nasdaq First North Growth Market. Efter flera rekryteringar under våren meddelar nu bolaget att de också värvat Klarna-veteranen Andreas Thim som ny vice vd. Hans huvudfokus blir att utveckla Checkin.com Groups strategiska försäljning och geografiska expansion.

non-regulatory

2021-05-20 06:15

I dag är första dag för handel i Checkin.com Group på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 20 maj 2021, inleds handeln i Checkin.com Group AB:s (”Checkin.com” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "CHECK" med ISIN-kod SE0015810502.

non-regulatory

2021-05-14 07:58

Erbjudandet i Checkin.com Group övertecknat med över 2 000 procent, till ett totalt teckningsvärde om 950 MSEK

Checkin.com Group AB (publ) (”Checkin.com” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var mycket stort och Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, övertecknades i sin helhet med över 20 gånger.

non-regulatory

2021-05-03 14:55

Checkin.com Group genomför IPO om 45 Mkr på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Checkin.com Group AB (”Checkin.com” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 903 226 aktier i Checkin.com (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet uppgår till 15,50 kronor per aktie, innebärande att Erbjudandet uppgår till högst 45 miljoner kronor. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Bolaget till cirka 359 miljoner kronor.  TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select och Erik Selin genom ES Aktiehandel AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 27 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av aktierna i Erbjudandet. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag, den 3 maj 2021, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Checkin.com kommer även att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 20 maj 2021 (”Noteringen”).  

non-regulatory

2021-04-27 06:58

Anders Borg ny ordförande i Checkin.com Group (tidigare Regily)

Vid det svenska techbolaget Regilys årsstämma 26 april röstades investeraren och före detta finansministern Anders Borg in som ny styrelseordförande. Samtidigt blev det klart att Avanzas tidigare vice VD och CFO Birgitta Hagenfeldt också tar plats i styrelsen. På årsstämman beslutades också om ett namnbyte på bolaget från Regily till Checkin.com Group som en del i förberedelserna inför en snar notering på First North.

Filter by

non-regulatoryregulatory

Subscribe to our press releases!

By subscribing we will process your contact details for the purpose of communicating with you as part of your requested subscription, in line with our privacy policy. You may at any time terminate your subscription.